onsdag 9 januari 2008

Simone de Beauvoir - 100 års jubilar i dag.


Författaren och filosofen Simone de Beauvoir

I dag är det 100 år sedan den franska författaren och filosofen Simone de Beauvoir föddes.
Det är en händelse som Frankrike inte missar att uppmärksamma.
Beauvoirs filosofi brukar beskrivas som en blandning av existensialism och fenomenologi.
Hennes filosofi handlar om etik och förhållningssätt till andra människor.
Beauvoirs mest kända bok är "Det andra könet" (Le Deuxième Sexe; 1949), som är en av feminismens klassiker.
Från denna bok kommer det kända citatet "Man föds inte till kvinna - man blir det".
Hennes livskamrat var författaren och filosofen Jean-Paul Sartre.
!986 gick Beauvoir ur tiden.
På Montparnasse-kyrkogården i Paris ligger de båda författarnas gravar intill varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar